Aller au contenu principal

افراد بهره مند از قرارداد پذیرش و ادغام : نظر شما برای ما مهم است! [FA]

از سال 2021 قرارداد پذیرش و ادغام توسط کلانشهر روآن نورماندی (Rouen Normandie), بخش های آن ((Rouen, Déville-lès-Rouen, Isneauville, Elbeuf, Grand Quevilly, Saint Etienne du Rouvray, Petit Quevilly, Saint Pierre les Elbeuf, Saint Aubin Celloville), انجمن ها و دولت تهیه شده است تا پناهندگان و افرادی که به تازگی بصورت قانونی وارد فرانسه شده اند برای ادغام و جا افتادن در کشور فرانسه کمک و همراهی شوند.

در اجرای این امر، کلانشهر روآن نورماندی (Rouen Normandie) و چندین انجمن برای مشاوره دادن به افراد بهره مند از قرارداد ادغام متعهد شده اند. این قرارداد دو هدف دارد :

شناخت بهتر انتظارات برای همراهی و حمایت,

مشارکت دادن افراد ذینفع و داوطلب در مدیریت این قرارداد.

به این منظور, اولین پرسشنامه آنلاین برای بهبود شرایط پذیرش و ادغام پناهندگان و افراد تازه وارد آماده شده است.

شما می توانید بصورت ناشناس به این سوال ها پاسخ دهید. چنانچه تمایل دارید تا از نتیجه این مشاوره عمومی مطلع شوید می توانید اطلاعات تماس خود را در اختیار ما بگذارید.

پرسشنامه


1. آیا شما

اقدامات شما

2. برای تسهیل امور اداری شما چه کاری باید در الویت قرار بگیرد؟ ]دو جواب را می توانید انتخاب کنید[
3. پیشنهادات مسکن را در کلانشهر روآن نورماندی (Rouen Normandie) چگونه ارزیابی می کنید ؟ ]فقط یک جواب را انتخاب کنید[
4. برای بالابردن امکان دسترسی به کار چه اقدامی الویت دارد؟ ]حداکثر سه جواب را می توانید انتخاب کنید[
5. آیا در کلانشهر روآن نورماندی دوره آموزش زبان فرانسه می گذرانید و یا خواهید گذراند؟ ]فقط یک جواب[
5a. الف. اگر جواب بله است، در کدام سازمان ؟ ]چندین جواب ممکن است[
5b. ب . اگر جواب خیر است، چرا ؟ ]چندین جواب ممکن است[

زندگی روزمره شما

6. آیا فکر می کنید که رفت و آمد در کلانشهر روآن نورماندی آسان است؟ ]یک جواب ممکن است[
6a. الف. اگر جواب خیر است، دلایل اصلی آن چیست؟ ]حداکثر 3 جواب[
8. آیا از آنجه که در اطراف شما رخ می دهد به خوبی اطلاع دارید؟ ]فقط یک جواب[
8a. الف. اگر جواب بله است، روش های مهم کسب اطلاعات درباره زندگی محلی کدامند؟ ]چند جواب ممکن است[
9. آیا از زمانی که وارد فرانسه شده اید، در زندگی روزمره تفریحات و سرگرمی داشته اید؟ ]یک جواب ممکن است[
9a. الف. اگر جواب خیر است، چرا؟ ]چند جواب ممکن است[

زندگی اجتماعی شما

10. از زمانیکه وارد فرانسه شده اید، موفق به ایجاد رابطه با افراد جدید در زندگی روزمره شده اید؟ ]تنها یک جواب را انتخاب کنید[
[10a.1] ساکنین فرانسوی شهر →
[10a.2] افرادی که از کشور خودتان هستند →
[10a.3] افرادی که از کشورهای دیگر هستند →
10a.4 Les membres d’une association →
10b. ب . اگر جواب بله است، در چه موقعیت هایی ارتباط برقرار کردید؟ ]چندین جواب را می توانید انتخاب کنید[
10c. .پ اگر جواب خیر است، چه چیزی مانع برقراری رابطه شده است؟ ]چندین جواب را می توانید انتخاب کنید[ :
11. به نظر شما بهترین راه هایی که می توانند شما را در برقراری ارتباط با ساکنین شهر کمک کنند کدامند؟ ]حداکثر دو جواب را انتخاب کنید[

13.از زمان ورودتان به فرانسه، در مورد وضعیت سلامتی خود چه تغییری می بینید؟ [رای بر اساس ستاره]

13b.وضعیت سلامتی خودتان را از زمان ورودتان به فرانسه چگونه ارزیابی می کنید؟ [فقط 1 پاسخ ممکن است]

چشم انداز شما

مشخصات شما

19. چه مدتی است که بصورت قانونی در خاک کشور فرانسه هستید؟